Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Cách chiến thắng trận đấu - Chapter 199

[Cập nhật lúc: 15:40 18/09/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
monline
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 1
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 2
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 3
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 4
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 5
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 6
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 7
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 8
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 9
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 10
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 11
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 12
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 13
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 14
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 15
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 16
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 17
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 18
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 19
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 20
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 21
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 22
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 23
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 24
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 25
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 26
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 27
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 28
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 29
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 30
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 31
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 32
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 33
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 34
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 35
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 36
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 37
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 38
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 39
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 40
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 41
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 42
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 43
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 44
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 45
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 46
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 47
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 48
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 49
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 50
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 51
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 52
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 53
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 54
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 55
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 56
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 57
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 58
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 59
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 60
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 61
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 62
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 63
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 64
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 65
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 66
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 67
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 68
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 69
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 70
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 71
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 72
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 73
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 74
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 75
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 76
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 77
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 78
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 79
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 80
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 81
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 82
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 83
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 84
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 85
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 86
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 87
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 88
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 89
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 90
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 91
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 92
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 93
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 94
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 95
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 96
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 97
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 98
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 99
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 100
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 101
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 102
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 103
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 104
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 105
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 106
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 107
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 108
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 109
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 110
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 111
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 112
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 113
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 114
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 115
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 116
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 117
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 118
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 119
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 120
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 121
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 122
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 123
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 124
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 125
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 126
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 127
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 128
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 129
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 130
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 131
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 132
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 133
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 134
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 135
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 136
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 137
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 138
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 139
Cách chiến thắng trận đấu chap 199 - Trang 140
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ. THAM GIA FORUM ĐỂ THẢO LUẬN, CHÉM GIÓ HOẶC HỎI ĐÁP THẮC MẮC
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Người bình thường
Người bình thường Cấp 4
Cuối cùng cũng vỡ tường rồi
Chúa Hề Tu Tiên
Chúa Hề Tu Tiên Cấp 4
Tác giả said:chúng mày nghĩ 2 thg đấy vào tham chiến là end sớm à,thế thì chúng mày quên mất 1 yếu tố của truyện hàn r.Xuất chiêu đi Lee Jin Ho kỹ năng tất sát:Phản diện lật kèo
Nooi tại: kéo dài truyện thêm 1 khoảng tg nữa
-x-
-x- Cấp 3
ayyyyyyyy sugar daddy cụa emmmmemo
Hoàng Nam
Hoàng Nam Cấp 3
Ryomaaaa nhất kích tất sátemo
Anti nước mắt
Anti nước mắt Cấp 4
Gặp phải top 4 top 5 sever thế này thì lại toang cho bên kia quá emo
Tentacion Thiện
Tentacion Thiện Cấp 4
Anti nước mắtTop 1 top 2 luôn rồi, để sợ trình thì quản lí Kim vẫn thua 2 ông này(bọn bên Lookism thì chưa chắc lắm do bọn đấy đánh ảo vãi ra)
Anti nước mắt
Anti nước mắt Cấp 4
Tentacion ThiệnĐâu tôi thấy cái ông mà hiện tại đang bảo vệ cho quản lí kim là mạnh nhất vì chưa thấy phô ra sm thật nên tôi nghĩ là top 1 với lại tôi thấy ở trình độ hiện tại thì quản kim hơn 2 ông này đôi chút
 Ko có tên
Ko có tên Cấp 4
Tentacion ThiệnLookism thì nó thuộc đẳng cấp khác mẹ r, th dan lớn ko khác gì quái vật, thả dan lớn đi lung tung chắc nó càng quét cả cái worker 1
T
T Cấp 5
Anti nước mắtHan soo ngang là đúng chứ gà top 1 rồi rái cá phải kính nể luôn
CQC Cparta
CQC Cparta Cấp 4
Hiểu thế nào là con ông cháu ra rồi đấy emo
Phạm Hiếu
Phạm Hiếu Cấp 4
Truyện có 100 chap thôi à
nguyễn anna
nguyễn anna Cấp 4
Thôi giồi ông giáo ạ emo
Đớ
Đớ Cấp 4
Chỉ cần 1 ông thôi cũng đủ cân cả map rồi:v mấy ông chú này chơi hệ super các cháu ko lại được đâu, xách đít về đắp chăn ngủ đi
Slacker Life
Slacker Life Cấp 4
Thôi về nhà tĩnh dưỡng đi end sớm quáemo
Lê Huy
Lê Huy Cấp 4
Quả này tác giả chơi end game sớm để ra truyện mới rồi
dị tật bẩm sinh
dị tật bẩm sinh Cấp 3
né đạn như haki quan sát
T
T Cấp 5
Nào nào hai vị huyền thoại nghỉ tí đi :)))
Truyện end sớm quá emo
Kỳ Chân Quân
Kỳ Chân Quân Cấp 5
TThần thoại mẹ r chứ huyền thoạt j ở đậy =))
Phong Ngáo
Phong Ngáo Cấp 4
Các cháu Giang hồ lởm chưa biết uy danh của 3 anh :Rái cá-manager Kim và ông chú đeo kính này rồi,bên bộ kia,ra ngõ gặp toàn quái vật mà 3 anh còn xử lí trong 1 nốt nhạc,emo tụi này mà gặp trùm giám đốc Nhân lực Bạch Hổ thì chưa tới 1 nốt nhạc nhé,hay là nhân tính 0% ,cũng có thể là khi đụng vào con gái cưng của Rái Cá,rất nhiều con đường dẫn đến cửa tử,mồ yên mả đẹp ! emo
Ma
Ma Cấp 4
Phong NgáoMấy tên bn nói trong truyện gì vậy
Hà Tinh
Hà Tinh Cấp 4
Mamanager kim
Chư Thiên Vạn Đạo
Chư Thiên Vạn Đạo Cấp 5
MaLookism áemo
Hùng Cường
Hùng Cường Cấp 4
Phong NgáoGà chiến mới cầm trùm :))))
Hùng Cường
Hùng Cường Cấp 4
Chư Thiên Vạn ĐạoTruyện ổng nói là manager kim, còn looksim là mạch chính :)))
nguyen trung
nguyen trung Cấp 5
Phong NgáoNhân tính 0 nhưng nghe tiếng chuông điện thoại của vợ cái là tỉnh lại liền :))
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
T là bạn của thg làm truyện này bên hàn ( nó quen tác giả và cũng là đối tác) tin hay ko thì tùy các bạn.
Tác giả muốn cho xong arc lee jin ho
R đưa bọn này time skip bên looskim vì thg main là truyền nhân của gà
FBI open up
FBI open up Cấp 5
GIANG TƯCảm ơn vì những thông tin nma bạn nên để cảnh báo spoil trc nhé ko nhiều người sẽ chửi bạn
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
FBI open upỪ tui quên xl
SUIE nè
SUIE nè Cấp 4
GIANG TƯarc là gì vậy
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
SUIE nèGiống kiểu 1phan cảnh mà tác giả làm ra để main chinh phục hoặc lmj đó đc gọi là arc
Liếm đít Em đi
Liếm đít Em đi Cấp 4
GIANG TƯm tên giang à, thứ súc vật đúng như cái tên
Trap Boy
Trap Boy Cấp 4
GIANG TƯĐọc looskim phần đầu ở đâu vậy ông
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
Trap BoyÔng tìm hoán đổi diệu kì nếu ko đc thì hoán đổi màu nhiệm
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
Trap BoyÀ mà truyện looskim bị lỗi nên có thể ko thấy trên nét nhé
Con Cò
Con Cò Cấp 5
GIANG TƯTin juan chua a
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
Con CòJuẩn nhé bạn 👻🐧👍
Long FBI
Long FBI Cấp 3
GIANG TƯTin juan ko a
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
Long FBIJuẩn nhé mà tầm 6-7 ngày nửa có chap mới nhé bn
Hậu Hậu
Hậu Hậu Cấp 3
GIANG TƯChán vậy tự nhiên từ truyện này nhảy qua truyện kia
Mlem Loli ngọt nước
Mlem Loli ngọt nước Cấp 5
GIANG TƯMặc kệ, bơ thằng liếm đít e đi luôn àemo
nguyễn anna
nguyễn anna Cấp 4
Mlem Loli ngọt nướcThì nói chuyện với bọn ko não chỉ có hạ mình xuống với chúng nó thôi. Để ý lmj cho mệt emođừng bao h nói lý với bọn ngu
nguyễn anna
nguyễn anna Cấp 4
GIANG TƯĐỉnh quá đại kaemo đoạn đầu thì ai nhìn cx biết tác giả muốn cho end arc nhma đoạn sau thì cũng khá bất ngờ ý
kirito
kirito Cấp 5
GIANG TƯsau 2 bộ colab à
sơ đây các con
sơ đây các con Cấp 5
GIANG TƯtin juan k đại ka để e còn đi kể
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
sơ đây các conJuẩn e nhé
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
Liếm đít Em điXin chân thành cảm ơn bạn đã góp ý, mặc dù hơi toxic
Chúa Hề Tu Tiên
Chúa Hề Tu Tiên Cấp 4
GIANG TƯThằng này sao mày k về bên bộ Cương Thi Tiên sinh đi sang đây làm h :)))
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
Chúa Hề Tu TiênT đi sang các tg để học hỏi nâng cao sm
Chúa Hề Tu Tiên
Chúa Hề Tu Tiên Cấp 4
GIANG TƯNgươi bá quá r phải bảo tg bẻn đó feet ngươi thôi
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
Chúa Hề Tu TiênCâu trả lời hay đấy emo
Nhưng tiếc là nó không xảy ra emo
Chúa Hề Tu Tiên
Chúa Hề Tu Tiên Cấp 4
GIANG TƯChít tịtemo
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
Chúa Hề Tu TiênY như tên emo