Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi - Chapter 4

[Cập nhật lúc: 01:38 19/09/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
monline
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 1
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 2
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 3
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 4
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 5
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 6
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 7
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 8
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 9
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 10
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 11
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 12
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 13
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 14
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 15
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 16
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 17
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 18
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 19
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 20
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 21
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 22
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 23
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 24
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 25
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 26
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 27
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 28
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 29
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 30
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 31
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 32
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 33
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 34
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 35
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 36
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 37
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 38
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 39
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 40
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 41
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 42
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 43
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 44
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 45
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 46
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 47
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 48
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 49
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 50
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 51
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 52
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 53
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 54
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 55
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 56
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 57
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 58
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 59
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 60
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 61
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 62
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 63
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 64
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 65
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 66
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 67
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 68
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 69
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 70
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 71
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 72
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 73
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 74
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 75
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 76
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 77
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 78
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 79
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 80
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 81
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 82
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 83
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 84
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 85
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 86
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 87
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 88
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 89
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 90
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 91
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 92
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 93
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 94
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 95
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 96
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 97
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 98
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 99
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi chap 4 - Trang 100
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ. THAM GIA FORUM ĐỂ THẢO LUẬN, CHÉM GIÓ HOẶC HỎI ĐÁP THẮC MẮC
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Sellyna Meaza
Sellyna Meaza Cấp 4
Kyle đáng yêu thật đấy, và cũng tội nghiệp thật. Bỏ mặc tất cả chỉ để được bên cạnh Leyla, luôn ở bên bảo vệ Leyla, đến cuối cùng cũng không có được một mái ấm hạnh phúc. Ấy vậy mà không hiểu sao t vẫn thích nam9 hơn bây ơi =)))) thương Kyle nma vẫn thích cp nam9 nu9 nhất, việc Kyle và nu9 suýt thành đôi khiến t hơi khó chịu, chắc có mỗi mình t như thế emo
Trần Thường Hi
Trần Thường Hi Cấp 3
Sellyna MeazaSao bạn biết hay v. Bạn đọc ở đâu thế
Sellyna Meaza
Sellyna Meaza Cấp 4
Trần Thường HiMình đọc bản novel ở đọc truyện bạn nha
Trần Thường Hi
Trần Thường Hi Cấp 3
Sellyna MeazaCảm ơn nha
meo meo
meo meo Cấp 4
Sellyna Meazacho mình xin link với dc khum
Baejay
Baejay Cấp 4
Moá mới chap 4 thôi t đã thấy drama tới rồi đó
Tiếu Tiếu
Tiếu Tiếu Cấp 5
Tr ơii muốn nghe spoil quá đii=)) emo
ChÂu
ChÂu Cấp 4
Ai là n9 vậy mấy men
Werry
Werry Cấp 4
ChÂutóc đen á bà. cùng tgiả bộ Bastian nên men hiểu ròi đó:)))
Thất Băng
Thất Băng Cấp 5
tóc đen na9 hả mn
ros tia
ros tia Cấp 4
Kyle đẹp vải chắc a na8 r 😭
Din nie
Din nie Cấp 4
ros tiana9 đó má,dù đẹp trai nhưng cái nết anh kì lắm
ros tia
ros tia Cấp 4
Din nieŨa j na9 đó hã ,tại thấy bìa tóc đen tưởng cha tóc đen na9 k
wa ta shi
wa ta shi Cấp 4
ros tiakyle na8, na9 là tóc đen
Bo Tuh
Bo Tuh Cấp 4
Nét vẽ đẹp nha :V