Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn - Chapter 20

[Cập nhật lúc: 01:38 19/09/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
monline
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 1
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 2
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 3
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 4
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 5
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 6
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 7
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 8
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 9
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 10
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 11
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 12
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 13
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 14
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 15
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 16
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 17
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 18
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 19
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 20
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 21
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 22
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 23
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 24
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 25
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 26
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 27
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 28
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 29
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 30
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 31
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 32
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 33
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 34
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 35
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 36
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 37
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 38
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 39
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 40
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 41
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 42
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 43
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 44
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 45
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 46
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 47
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 48
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 49
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 50
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 51
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 52
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 53
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 54
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 55
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 56
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 57
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 58
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 59
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 60
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 61
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 62
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 63
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 64
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 65
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 66
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 67
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 68
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 69
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 70
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 71
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 72
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 73
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 74
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 75
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 76
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 77
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 78
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 79
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 80
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 81
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 82
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 83
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 84
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 85
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 86
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 87
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 88
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 89
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 90
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 91
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 92
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 93
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 94
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 95
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 96
Thánh Nữ Giả Muốn Bỏ Trốn chap 20 - Trang 97
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
CMM
CMM Cấp 4
Ui đệch mẹ cái gì ấy=))
Hi Hahaha
Hi Hahaha Cấp 4
đoạn này t thấy nu9 hơi điếm nha, chịch xong cái phủi đít đi luôn, nhìn là biết thằng thái tử bị hiểu lầm là hapdiem thánh nữ chắc rồi
Cố Nam Duy
Cố Nam Duy Cấp 5
Hi HahahaCho hỏi nếu ní là nữ9 vừa hoàn thành một cái gì đó nếu không thành công là ngỏm thì khi ní làm đc ní có vui không mà chịu ở yên một chỗ bả làm xong đúng giờ bả bảo 'cơ thể này là của mình' rồi bả vui quá nên bả vừa khóc vừa chạy đi chứ có gì đâu-)))
Hi Hahaha
Hi Hahaha Cấp 4
Cố Nam DuyPhân tích cho nghe nha, bây giờ nu9 nó hoàn thành xong nv t không ý kiến, thậm chí t còn thấy vui. Nhưng đm, chịch xong chạy thì thằng thái tử chả đuổi theo. Mà t hỏi b, nếu giờ bạn đi đường mà gặp một người phụ nữ với gương mặt hoảng hốt cùng với nhiều vết hoan ái đang chạy trốn một người đàn ông quần áo sộc xệch, thì địtme đến người ngu cũng nghĩ theo chiều hướng đó.
Hi Hahaha
Hi Hahaha Cấp 4
Cố Nam DuyTrong cmt của t là thằng thái tử sẽ bị oan thì t chả bao nu9 điếm. Rõ là đôi bên tự nguyện mà đùng cái thành mình hapdiem phía con lại địt mẹ lại chả tức (có điều thằng này trông có vẻ không buồn cho lắm)
Họ tên
Họ tên Cấp 4
Hi HahahaCái này là Dám làm đéo dám nhận. Hèn. Chứ điếm điếm cái đéo gì. Còn tk Thái tử bị hiểu nhầm nó chả đứng ra bảo là không phải đấy rồi còn gì. Mày có vấn đề về Đọc hiểu àh
Hi Hahaha
Hi Hahaha Cấp 4
Họ tênNó đứng ra thì sao? Há chẳng phải vẫn bị hiểu lầm à, t mà không đọc t còn tưởng thằng này hapdiem thánh nữ đấy
Hi Hahaha
Hi Hahaha Cấp 4
Họ tênĐiếm dù gì cũng là châm biếm, chịch cho đã rồi chuồn
Họ tên
Họ tên Cấp 4
Hi HahahaMie mày hiểu Điếm là gì không? Thế thằng nào chjch xong chuồn gọi là thằng điếm???
Hi Hahaha
Hi Hahaha Cấp 4
Họ tênchứ sao, bình thường chả phải chửi mấy thằng hay mấy con kiểu vậy thì chả thằng chó, thằng điếm, con điếm à? Với ngay từ đầu m chỉ chăm chăm bắt một lỗi xàm của t của t chứ m cũng có nói được lời t nói là sai
Họ tên
Họ tên Cấp 4
Hi HahahaChả ăn nhập đéo gì còn già mồm cãi cố emo
Hi Hahaha
Hi Hahaha Cấp 4
Họ tênNgay từ đầu m cũng ăn nhập với t đ đâu, thấy t nói đúng quá nên m nhảy dựng vì nu9 m thích à
Họ tên
Họ tên Cấp 4
Hi HahahaLại chuẩn bị nhảy qua 1 cái đéo ăn nhập gì đấy emo
Để trốn tránh trọng tâm vấn đề
Hi Hahaha
Hi Hahaha Cấp 4
Họ tênVậy t hỏi trọng tâm vấn đề là gì, có phải trọng tâm của t là con nu9 làm thằng thái tử bị hiểu lầm là hapdiem nó à? Còn từ điếm thì ai chả dùng giờ còn bắt lỗi tào lao
Họ tên
Họ tên Cấp 4
Hi HahahaChả ai dùng như mày. emo
Bảo già mồm cãi cố còn cứ chối cơ emo
Hi Hahaha
Hi Hahaha Cấp 4
Họ tênĐầy người nhé, t thấy nãy giờ có m cãi cố để thoả cái lòng chó của m chứ chả cãi đoàng hoàng chút nào, bộ mới bị mẹ la cọc quá lên mạng tìm đứa nào chửi cho hả giận hả fen
Họ tên
Họ tên Cấp 4
Hi HahahaBiết thì thưa thì thốt. Không biết dựa cột mà nghe. 
Chứ cứ mở mồm ra điếm điếm là cái mồm mày điếm emo
Mai Hoa
Mai Hoa Cấp 4
Hi HahahaĐiếm nghĩa là mấy con đĩ cho trai dịt thường xuyên và lấy tiền còn đây chỉ gọi là hèn thôi nó liên quan đéo j vs truyện m nói cả
Rin Tohsaka
Rin Tohsaka Cấp 4
Hi HahahaGái mà chơi nhiều thk khác gì phò
Trai chịch nhiều gái là trs nam
Họ tên
Họ tên Cấp 4
Chết tiệt!!! Con này nó phủi phui trách nhiệm kìa emo
Mèo Ta Tu Địt Đạo
Mèo Ta Tu Địt Đạo Cấp 5
Nhìn là biết kết truyện 4some rồi mà bọn mày đòi tag đếu gì nữa.

Cơ mà ý của tao thế này 1 nam đụ 3 nữ còn được, chứ thể loại một lỗ nhiều cặc cắm chung thì nên bỏ nghe chưa. 

Kêu đọc giải trí hả? Giải trí con cặc. 

Gái mới lớn thì ao ước có nhiều người quan tâm, gái có chồng thì muốn tìm cảm giác lạ.

Thể loại truyện harem ngược chính là thứ độc hại, làm sai lệch lối sống, suy đồi đạo đức, khiêu dâm trụy lạc.

Con mẹ chúng mày, thằng nào thích thể loại này thì sớm muộn cũng cho trai lạ địt vợ.
Mấy con thì lâu xa kiểu gì cũng cặp bồ.

Gì gì gì???? Giải thích ý kiến con cặc. 
hi i
hi i Cấp 5
Mèo Ta Tu Địt Đạoxác ở thế kỉ 21 mà đầu để ở chế độ phong kiến
Không Bơ Mẹo
Không Bơ Mẹo Cấp 4
Mèo Ta Tu Địt Đạođịt mẹ mày thằng thiểu năng hỏi sao đéo ai yêu
Mèo Ta Tu Địt Đạo
Mèo Ta Tu Địt Đạo Cấp 5
Không Bơ MẹoCon trai tao tối nào cũng đi đụ dạo rồi chứ tao chỉ yêu đương với con mẹ mày thôi:))

Gọi mẹ mày ra đây  tao yêu cả đêm này. 

Lũ con gái mới lớn nứng lồn này, nói mà nước đổ lá khoai, bọn mày thì xứng đáng có 10 thằng đụ.
Không Bơ Mẹo
Không Bơ Mẹo Cấp 4
Mèo Ta Tu Địt Đạomày tuổi cái lồn emo
Q
Q Cấp 4
Mèo Ta Tu Địt ĐạoCâu đầu đã như shit. 
Trai ngủ 3 gái thì được mà ngược lại thì không? 
Harem ngược hay harem thường cũng chỉ là truyện tranh. Đủ tuổi thì đọc, truyện Conan ở VN sản xuất tràn lan nhưng có làm tăng tỷ lệ xảy ra án mạng?
Sick My Duck
Sick My Duck Cấp 5
Mèo Ta Tu Địt Đạotư duy ngu như con bò, nói câu nào ngu câu đấy emo
To Me Love
To Me Love Cấp 5
Vì được sống có thể làm tình với cứ ai ~~ moá bảo phò thì ko chịu .... ngày xưa vn mình cam chịu thì giờ ko có chuyện giải phóng .... trinh tiết thì quan trọng éo gì nhưng ít ra cũng phải có lòng tự tôn chứ ... Cứ sống hèn như thế thì ng đau khổ là người yêu thương mình thật lòng... sayu nó quay đầu mà main con yêu đứa khác ở đó nữ9 bộ này nó như vầy ...
Lâm nhụy
Lâm nhụy Cấp 4
To Me LoveVậy bạn đâm đầu vô cột điện chết đi, phát ngôn là biết nguu rồi ai chả ao ước đc sống
Apple
Apple Cấp 5
Lâm nhụy Sống mà nhục như đỉ tự tử chết mọe cho rùi ... sống mà có người bắt buột phải banh lồn cho thằng khác chơi thì tao chịu thôi mày ạ. Chẳng khác nào như mấy bé dưới quê lên bị lừa rùi bán vô động đỉ ak! Con nu9 này có cái chết dể quá chỉ cần để con kia lấy lại thân xác là nó nhắm mắt ko đau đớn gj còn đở hơn phải bệnh tật bla bla... chứ sống kiểu như này thì nhắm mắt cho xong ...
Shjn Shjn
Shjn Shjn Cấp 4
Applet thấy cũng bt. xuyên không không có hệ thống thì làm đc gì. cũng trả phải tiểu thiểu, làm gái là khác. tiếp khách cả 100 thằng. ở đây chỉ 4 người. với 4 ông đó thích nữ chính thì chả vậy. lớn chứ phải con nít đâu. giống kiểu giành gái. thì thằng nào không muốn chịch mà bảo vậy =)).  không làm vậy chỉ có đường chết. sống sung sướng đc ăn uống ngon lành. với làm tình thì làm không đc thì làm đc gì. nhảy tưng tưng. truyện này là giành cho con gái.  là main nữ. chứ không phải main nam.  nên nam đọc vào sẽ không thích hợp bảo đĩ này nọ.  cả đống truyện nữ chính như vầy.
Apple
Apple Cấp 5
Shjn ShjnThế bạn có vi dụ nếu trong lúc đó éo phải ông đẹp trai đó chỉ vj mún đc sống mà gặp phải thằng uất ơ nào đó hay ông già nào, nó cũng dạng lon cho chơi ko? . Nên kiểu nu9 vây rất là nhục! Thà là harem tui ok. Mà harem người ta lựa chọn rất kỹ mới được lọt vào làm ck nu9 nhá! Chứ ko phải như kiểu chưa là gì, thì đc phịc rùi thì tầm thường lắm ...
Shjn Shjn
Shjn Shjn Cấp 4
Applebạn có thấy ông già nào không. hay bạn đang suy diễn ? lên truyện thật là không có ông già nào đâu bạn. toàn mấy thằng công tử quyền quý. chứ chả phải mấy thằng ất ơ nữa. ông già thì cũng chả đc lên truyện mà xxx với nữ chính bạn nên nhớ điều đó. phú bà cũng lựa trai trẻ.
Shjn Shjn
Shjn Shjn Cấp 4
Appletoàn bảo thà vậy thì chết, chết thì làm gì có truyện cho bạn xem. tầm phào . bạn xem giải trí là đc. main là nữ chứ có phải là nam đâu mà áp đặt mình vào. truyện này thuộc tầng lớp kiểu quý tộc , đi ăn uống hay đi chơi với mấy ông đó tí là chịch thôi. không chịch nó hành ra bã. truyện này như mấy truyện sắc hiệp. sắc hiệp thì có tông môn. này hiện đại thì kiểu quý tộc.
kirito
kirito Cấp 5
Shjn ShjnThà chết vinh còn hơn sống nhục.
KH
KH Cấp 4
Bộ này sai ở chỗ không gắn tag thôi chứ cách mô tả như vậy còn nhẹ nhàng chán. 
Đều là con người cả mà, đây cũng chỉ là truyện tranh. Manga, manhua, manhwa cũng có hàng tá nam chính "bình thường" nhưng có cả đống gái theo đòi ch*ch chưa tính những bộ mô tả lấy tình đổi tiền nữa. Harem 1 nam nhiều nữ hay harem 1 nữ nhiều nam cũng chỉ thể hiện "khát vọng giải trí" "mơ mộng" (hay nói thẳng là ảo tưởng sức mạnh) thôi. Xem không hợp thì xem cái khác chứ sao lại nặng lời là cổ xúy phụ nữ phóng túng. Vậy hơn cả chục năm nay, mấy bộ harem 1 nam nhiều nữ cũng là cổ xúy đàn ông phóng túng à? 
Nó cũng chỉ là truyện tranh, xem nó chứ không có nghĩa là thực hiện nó. Quan trọng vẫn ở bản thân mình thôi. 
Các bé dưới 18 tuổi và các ông/bà có cách nhìn cuộc sống màu hồng thì khoan đọc những bộ như này. 
Bộ này cũng chỉ mang tính "giải trí" như những bộ mỳ ăn liền khác thôi.
Cố Nam Duy
Cố Nam Duy Cấp 5
KHBạn nói chính xác luôn thé méo nào t bảo thì tụi nó táp quá tr =))))
KH
KH Cấp 4
Cố Nam DuyMột số bộ harem 1 nam nhiều nữ, nét vẽ vừa dơ, nội dung thì dung tục toàn ngực, mông, l*n thậm chí có những tình tiết rape, cưỡng ép hoặc đe dọa qhtd mà có thấy thanh niên nào vào chửi "cổ xúy đàn ông phóng túng" hay giá trị đạo đức đi xuống đâu. Bộ này miêu tả qhtd cũng đâu đến mức dung tục, mấy cảnh nóng cũng chẳng nhiều và cũng không nóng mắt. Qhtd trong đây còn là trai chưa vợ, gái chưa chồng, hai bên đồng thuận chứ có cằm sừng ai đâu mà nhiều ông bảo phóng túng 😀
Shjn Shjn
Shjn Shjn Cấp 4
KHtoàn mấy thằng ngáo nó vậy. truyện nữ xuyên không , không có hệ thống chả vậy. truyện này giống giành cho nữ đọc thôi, main là nữ. gái tơ nhìu trai tranh giành thì chả quan hệ nhìu người. không làm theo cho chết à. giống kiểu phú bà bao nuôi trai thôi. này thì ngược lại. không bao nuôi đc thì trai nuôi lại. đổi lại là bạn tình.  chả có gì. cả đống bộ main nữ đều như vầy. chả qua nữ chính chả phải phú bà thôi.
KH
KH Cấp 4
Shjn ShjnNữ chính không phải phú bà nhưng cũng gọi là có giá trị biểu tượng tôn giáo - có chút quyền lực. Mà có quyền thì thường đi tìm "tình" mà 🤣
Hoang Leng
Hoang Leng Cấp 5
Thui tr này tui ko nuốt nổi ....cay vl ra
Mouzii
Mouzii Cấp 4
Đcm luôn nữ chính nguyên tác trời ươiiiiiii
ARMY f
ARMY f Cấp 5
mấy cháu cấp 2 ,cấp 3 xem việc trinh tiết là tất cả kiểu emo
Gà
Cấp 5
Truyện r18 mà? Như này thì có gì? Khuyên chưa đủ tuổi thì đc đọc!?=)) hay các bn trong sáng thì cũng đừng đọc chứ chả có cảnh như ku vs lol mà đc kêu truyện sẽgemo
B K
B K Cấp 4
Dạo này toàn harem cổ xúy cho lối sống phóng túng của phụ nữ hiện đại à đcm
ARMY f
ARMY f Cấp 5
B KSuỵt , bọn nữ quyền cắn chết bây giờ . Thời đại này phụ nữ chỉ ăn chơi , quẩy thôi . Còn chồng thì phải 6 múi , nhà giàu mới được lấy mấy thứ đó  emo
Hi tun
Hi tun Cấp 4
ARMY fPhò xuyên ko ấy mà
Hetcuu
Hetcuu Cấp 4
B KThế sao mấy truyện harem dành cho nam ko nói đi ?
kirito
kirito Cấp 5
Hetcuucó đk ns có đk không chứ trong truyện này đk nào cx ns chắc
Đạo Dụ Chân Nhân
Đạo Dụ Chân Nhân Cấp 4
Xuyên không, tôu thành phò lúc nào không hay emo
chán đời
chán đời Cấp 5
Đạo Dụ Chân Nhânngười ta muốn sống thôi mà emothôi thì kiếp trước chưa có kiếp này thử tí
Hi tun
Hi tun Cấp 4
chán đờiSống chỉ cần tìm một nơi ko ai tìm thấy là được mà tại sao lại đi làm một con phò
chán đời
chán đời Cấp 5
Hi tunmột nơi không ai tìm được đâu có dễ tìm thế emothánh nữ tầm quan trọng gần như chúa trời mà bà kêu trốn, nu9 cũng nghĩ về việc trốn từ mấy chap đầu đó nhưng nó k khả quan
Hi bán ttun
Hi bán ttun Cấp 4
chán đờiThế tại sao lại cam chịu làm một con phò, tôi thà làm ác quỷ còn hơn một thánh nữ mất Trinh
Atemis
Atemis Cấp 5
Làm thánh nữ tôi trở thành phò emo
Selly uwu
Selly uwu Cấp 4
ê sao t thấy truyện này đâu vẽ cảnh chit nhau chi tiết như mấy bộ khác, với lại có mấy bộ R18 harem, nữ 9 là thánh nữ t thấy mọi người tung hô lắm mà sao bộ này bị chê mặc dù k vẽ cảnh dduj chi tiết v =))
chán đời
chán đời Cấp 5
Selly uwudo bọn trẻ con không chịu nổi quá 2 khung nắm tay với nhauemo
Selly uwu
Selly uwu Cấp 4
chán đờithật, wed k gắn tags R18 thì sai thật nma tui thấy vẽ cảnh ứ ừ như mấy bộ ngôn tình khác thôi mà nhỉ, có cái chap 2 hay 3 gì đấy vẽ cảnh lộ xíu ngực thôi
Lauren De
Lauren De Cấp 3
Selly uwuT nghe nói bộ này chỉ r15 thôi novel mới r19 mà tụi l này suốt cmt nu9 phò, chắc chúng nó trong sáng dữ chưa từng đọc mí chuyện chittt nhau
Hi bạn ttun
Hi bạn ttun Cấp 4
Selly uwuBạn thuộc nhóm người phụ nữ phóng túng à main như con phò thế này còn khen được mới ghê, làm mất giá quá, thảo nào bây giờ tình yêu trung thủy ko còn nhiều emo
Selly uwu
Selly uwu Cấp 4
Hi bạn ttunPhóng túng là phóng túng như nào bạn? Mình đang hỏi tại sao bộ này thể loại R18 harem và thánh nữ lại bị mọi người chê trong khi có vài bộ thể loại như này nó vẽ cảnh chit chi tiết đúng chuẩn R18 mà lại được mọi người tung hô thôi? Bớt đánh đồng đi bạn, bạn như thế nào thì mới gặp được mấy người không chung thủy đấy bạn ạ.
Hi bá
Hi bá Cấp 4
Selly uwuBạn hết cứu rồi một còn phò lại khen nó được, thánh nữ chỉ dành cho những nữ trinh thuần khiết do chúa lựa chọn giờ lòi ra một con phò
Selly uwu
Selly uwu Cấp 4
Hi báBạn đây là có đang thật sự hiểu mình nói gì k nhỉ? Có cmt nào đang khen v bạn, mình đã bảo là đang HỎI tại sao, bạn bảo thánh nữ là những trinh nữ thuần khiết do chúa lựa chọn, đúng là nó không sai nên mình mới hỏi là tại sao có những bộ R18 nữ chính là thánh nữ dduj 4-5 người và phóng đãng nhưng mọi người lại thích và tung hô nó, còn bộ này cũng như vậy nhưng lại bị mọi người ném đá. Bạn làm ơn hãy đọc kĩ.
Hi bah
Hi bah Cấp 4
Selly uwuTôi tung hô lúc nào mấy thằng tung hô chắc chắn là bọn k9 toixc trẻ con thì đùng có mà làm thế
Selly uwu
Selly uwu Cấp 4
Hi bahMình đang bảo "mọi người" không phải bạn
Ta là Top
Ta là Top Cấp 5
emo Hiazzz Nếu là tôi tôi cũng v