Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
24h
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 1
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 2
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 3
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 4
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 5
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 6
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 7
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 8
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 9
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 10
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 11
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 12
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 13
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 14
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 15
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 16
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 17
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 18
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 19
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 20
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 21
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 22
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 23
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 24
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 25
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 26
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 27
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 28
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 29
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 30
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 31
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 32
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 33
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 34
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 35
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 36
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 37
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 38
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 39
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 40
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 41
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 42
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 43
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 44
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 45
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 46
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 47
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 48
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 49
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 50
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 51
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 52
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 53
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 54
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 55
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 56
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 57
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 58
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 59
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 60
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 61
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 62
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 63
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 64
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 65
Tôi Giải Cứu Nhóm Idol Vô Danh Bằng Một Cú Chạm chap 17 - Trang 66
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Trang Otaku
Trang Otaku Cấp 5
Mẹ đang đọc truyện bình thường cứ như đang lạc vào động gay vậy.
Mặc dù tôi thích đọc truyện đam mỹ nhưng tôi k thích truyện không phải gay mà cứ có tình tiết giống như gay, đọc thấy nhiều tình tiết như vậy cảm thấy ức chế ra. Thề! 😒
Ok
Ok Cấp 5
Trang OtakuSao giống con bạn tôi thế
Nhật Minh
Nhật Minh Cấp 4
Art đẹp vãi, nhìn cứ cute kiểu gì ấy
Thiên Thiên
Thiên Thiên Cấp 5
Dm đ hiểu art như thế này cm còn chê vào đâu đc nữa??? T cx hay vẽ nên cx biết để cho ra một bức tranh đẹp hay một khung tranh cx cần rất nhiều sự kiên trì và nỗ lực đấy mấy mẹ. Ngồi vẽ nhiều quá mọc nhiều mụn nhọt ở mông xong cx tăng nguy cơ mắc các bệnh về cột sống và lưng và cả bệnh trĩ đấy ạ (t bị rồi)
Ghét nhất lũ SPOIL
Ghét nhất lũ SPOIL Cấp 4
Thiên ThiênArt đẹp vãi chưởng mà còn chê chịu cno
Cá Voi
Cá Voi Cấp 4
Có bản eng ko á mn chứ đợi lâu quãi
Satoru
Satoru Cấp 5
Cá VoiBản eng cũng mới có chap 23 hoy à
K Lynn
K Lynn Cấp 4
SatoruBản eng tên là gì vậy ạ ?
Anzai
Anzai Cấp 4
Fun fact: nếu bạn đọc được dòng này, xin chúc mừng cho số phận của bạn. Bạn đã dính 1 lời nguyền! Nó đã được kể rằng, kể từ lúc bạn đọc được thứ này - từ nay về sau cuộc sống của bạn sẽ rất thành công, gia đình hạnh phúc, thành tích đầy tường. Nếu muốn kéo dài lời nguyền thì hãy gửi nó cho 5 bộ truyện khác nhau, mỗi lần gửi nó lên bạn sẽ bị nguyền thêm 10 năm! Chúc bạn một ngày hạnh phúc
Crush của t Bị khờ
Crush của t Bị khờ Cấp 4
Muốn art đẹp thì ráng chờ vài tháng 1 chap là đẹp liền nhaemo
Hội Octagram FBI
Hội Octagram FBI Cấp 5
Art thế này còn chê xấu giỏi thì vẽ cía đẹp hơn nó ra chap đều là hên r vẽ art đẹp thì phải delay truyện lâu lắm tui muốn nó ra hằng tuần đều như vắt chanh cơ k xấu là đc
jinee
jinee Cấp 4
Sao tự nhiên lại để ý art thế z. Art chỉ là phẩn nhỏ thôi, quan trọng là nội dung cốt truyện mà mn. Với lại nếu art đẹp mà ra chap lâu (1 tháng 1 chap) thì tui thấy art vầy cx đủ đẹp rồi. Mong ra chap lẹ lẹ chứ hơi đâu cứ soi art xấu hơn hay đẹp hơn, có phải ba má thiên hạ đâu mà cứ muốn art đẹp như mấy chap đầu. ART VẦY TỐT LẮM RỒI, mịe cứ đòi art như mấy chap đầu thì tự vẽ đi :))
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam Cấp 4
mắt tệ hetcuu vài tấm đẹp nhất thì = ảnh bthg trc ảnh đẹp thì khỏi so lun
Pham Toàn Cher Ry
Pham Toàn Cher Ry Cấp 5
He thong bip ng emo
han
han Cấp 4
artist xuống tay rồiemo
Bá
Cấp 5
Thời tới cản không kịp rồi:)))
Shà
Shà Cấp 4
Nét xấu vaicuc 🥲
Vịt
Vịt Cấp 4
ShàĐòi hỏi quá v. Truyện này mà vẽ đẹp thì ra lâu vc -.-
Shà
Shà Cấp 4
VịtỦa z là trung bình cần khoảng gần 1 tuần hoặc hơn 1 tuần mới ra đc 1 chap là nhanh hả? bộ MA PHÁP SƯ TẠI TRƯỜNG HỌC PHÁP THUẬT cũng khoảng tầm hơn 1 tuần hoặc bộ Tôi Phải Làm 1 Kẻ Đại Xấu Xa 1 tuần ra 1 chap thì 1 trong 2 bộ đó nét cũng đủ ăn đứt nét của bộ này r. Nghĩ sao 1 tuần mà ra cái chap nhìn khác gì vẽ cho có đâu thêm cái bộ này nói về idol mà nét z ai thẩm nổi =) nét z làm truyện tiên hiệp còn chịu chứ truyện về giới giải trí mà nét như cc ai đọc vào lại nghĩ idol mà xấu như cc vậy cũng hot
Vịt
Vịt Cấp 4
ShàBạn bảo ai đọc thì bọn tôi đang đọc này, nếu ko chịu được nét này thì thôi. Truyện này tôi thấy ko những nét mà nội dung vs tính hài hước cx là điểm cộng lớn, ko hiểu sao mấy người như cậu quá chú trọng nét mà bỏ những bộ hay ntn
NGỌC DIỆN SẮC LANG
NGỌC DIỆN SẮC LANG Cấp 4
Shàtôi nói thật nét này làm truyện tiên hiệp chẳng hợp tí nào, chỉ có ng chẳng biết j mới nói đc như bạnemo
Dịch Phong
Dịch Phong Cấp 5
ShàQua đấy mà vẽ 1 tuần m vẽ đc như vậy k ?
Tano Choice
Tano Choice Cấp 5
emo
Puppy của Bamby
Puppy của Bamby Cấp 5
Art tụt dốc quá huhu😭